Link dla BIP został skopiowany!
Numer ogłoszenia Stanowisko Komórka organizacyjna Dodano Termin Treść ogłoszenia Wyniki
31/2017 Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego Wydział Inwestycji i Remontów 2017-10-10 10:01:13 2017-10-20 23:59:59
30/2017 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. urządzeń komputerowych Wydział Organizacyjny 2017-10-04 11:18:27 2017-10-16 23:59:59
29/2017 Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. rejestrowania i montażu materiałów filmowych dla Urzędu Miasta Płocka Wydział Promocji i Informacji 2017-10-04 11:02:21 2017-10-16 23:59:59
28/2017 Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego Wydział Inwestycji i Remontów 2017-09-18 12:49:01 2017-09-29 23:59:59
27/2017 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. urządzeń komputerowych Wydział Organizacyjny 2017-09-12 14:55:14 2017-09-22 23:59:59
26/2017 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. obsługi administacyjno - biurowej Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 2017-09-07 14:30:47 2017-09-18 23:59:59
25/2017 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji ludności Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich 2017-09-07 14:21:22 2017-09-18 23:59:59
24/2017 Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich 2017-08-30 11:18:26 2017-09-11 23:59:59
23/17 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko pozyskiwania funduszy i realizacji projektów społecznych Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich 2017-07-25 10:54:15 2017-08-07 23:59:59
22/2017 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. organizacji pozarządowych Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych 2017-07-20 11:13:36 2017-07-31 23:59:59
4Z/2107 stanowisko ds. remontów i inwestycji - umowa o pracę - na zastępstwo Wydział Inwestycji i Remontów 2017-07-20 10:51:33 2017-08-03 23:59:59
21/2017 Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. dochodów budżetowych oraz ogólnego nadzoru finansowego nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi Wydział Skarbu i Budżetu 2017-07-17 11:59:26 2017-07-27 23:59:59
20/2017 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach publicznych Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego 2017-07-12 14:52:30 2017-07-24 23:59:59
19/2017 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. CIFAL Płock Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta 2017-07-06 14:10:20 2017-07-17 23:59:59
3Z/2017 stanowisko ds. remontów i inwestycji - umowa o pracę - na zastępstwo Wydział Inwestycji i Remontów 2017-07-04 14:56:21 2017-07-14 23:59:59
18/2017 Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. eksploatacji i remontów obiektów i urządzeń komunalnych Wydział Kształtowania Środowiska 2017-06-29 10:12:42 2017-07-10 23:59:59
17/2107 Miejski Konserwator Zabytków – Kierownik Biura Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2017-06-19 10:38:28 2017-06-29 23:59:59
16/2017 Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta 2017-06-16 12:54:13 2017-06-29 23:59:59
15/2017 Podinspektor - stanowisko ds. wsparcia systemów finansowo - księgowych Wydział Podatków i Księgowości 2017-06-13 09:23:46 2017-06-23 23:59:59
14/2017 Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych Wydział Zamówień Publicznych 2017-06-08 11:23:59 2017-06-22 23:59:59
Drukuj Drukuj do PDF