Aplikacja eRekrutacja

Foto kandydatki do pracy

System elektronicznej rekrutacji, nazywany dalej systemem eRekrutacja, pozwala składać aplikacje na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędu Miasta Płocka za pośrednictwem internetu.

System eRekrutacja powstał w celu usprawnienia oraz przyspieszenia procesu naboru na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Płocka. Cały proces zyskuje dodatkowo dzięki przejrzystości procedur.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych kandydatów unowocześlniliśmy nasze procedury i dostosowaliśmy je do najnowszych trendów technicznych, co umożliwia wszystkim potencjalnym chętnym aplikowanie na wolne stanowiska w naszym Urzędzie poprzez internet, bez wychodzenia z domu.

System pozwala na składanie aplikacji wraz z załącznikami, jakimi w zależności od danego procesu, będą życiorysy kandydatów, listy motywacyjne, czy dokumenty poświadczające odbyty staż pracy. W systemie również złożycie oświadczenia dot. znajomości języków obcych, przetwarzania adanych osobowy itp. Ssytem automatycznie zsumuje przebyty staż i poinformuje kandydata o wstępnej kwalifikacji aplikacji.

Kandydaci mogą obserwować na bieżąco zmiany statusów złożonych przez siebie aplikacji, a także kontaktować się w ich sprawie z pracownikami Urzędu.

O każdej zmianie statusu złożonej aplikacji Kandydaci informowani są za pomocą modułu korespondencji wewnętrznej - a także w sposób automatyczny, za pośrednictwem wiadomości e-mail. W taki sam sposób odbywa się informowanie kandydata o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, testów oraz wyniku wyboru.

Wykorzystaj potencjał naszego systemu do zdobycia wymarzonej pracy.