Link dla BIP został skopiowany!

Lista ogłoszeń o naborach (20 z 147)

Nr ogłoszenia:
Stanowisko:
Komórka organiz.:
Status:
Data:
Numer ogłoszenia Stanowisko Komórka organizacyjna Start Koniec Treść ogłoszenia Wyniki
27/2020 Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. obsługi bezgotówkowej Wydział Podatków i Księgowości 2020-10-13 14:47:41 2020-10-26 23:59:59
20/2020 Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. administracji architektoniczno - budowlanej Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta 2020-08-13 13:04:59 2020-08-24 23:59:59
35/2020 Starszy Specjalista – stanowisko ds. miejskich przedszkoli Wydział Edukacji 2020-11-10 14:34:47 2020-11-23 23:59:59
8/2018 Starszy specjalista – stanowisko ds. sprawozdawczych, ewidencyjnych i użytkowania wieczystego Wydział Geodezji 2018-03-06 11:12:49 2018-03-19 23:59:59
10/2020 Starszy Specjalista - wieloosobowe stanowisko ds. wolontariatu Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych 2020-03-09 13:06:04 2020-03-20 23:59:59
6/2018 Starszy specjalista - wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji Biuro Inwestycji Strategicznych 2018-02-14 12:22:19 2018-02-26 23:59:59
25/2019 Starszy Specjalista - wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej i współpracy z Radami Mieszkańców Osiedli Wydział Wspierania Inicjatyw Społecznych 2019-10-14 13:53:07 2019-10-25 23:59:59
18/2020 Starszy Specjalista - wieloosobowe stanowisko ds. kanalizacji deszczowej Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta 2020-06-24 14:36:20 2020-07-06 23:59:59
6/2019 Starszy Specjalista - wieloosobowe stanowisko ds. CIFAL Płock Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta 2019-04-16 13:54:56 2019-04-29 23:59:59
4/2018 Starszy specjalista - wieloosobowe stanowisko ds. administracji architektoniczno - budowlanej Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta 2018-01-26 13:13:17 2018-02-06 23:59:59
11/2018 Starszy specjalista - stanowisko ds. sprawozdawczych, ewidencyjnych i użytkowania wieczystego Wydział Geodezji 2018-04-06 10:37:01 2018-04-16 23:59:59
8/2019 Starszy Specjalista - stanowisko ds. monitoringu programu ożywienia społeczno - gospodarczego, pierwszego podobszaru rewitalizacji miasta Płocka osiedla Stare Miasta, Kolegialna Wydział Wspierania Inicjatyw Społecznych 2019-05-09 16:19:30 2019-05-20 23:59:59
19/2020 Starszy Specjalista - stanowisko ds. czasu pracy i szkoleń Wydział Organizacyjny 2020-07-10 12:48:01 2020-07-20 23:59:59
17/2018 Starszy specjalista - stanowisko ds. administracyjnych i informacji o środowisku Wydział Kształtowania Środowiska 2018-08-02 12:08:32 2018-08-13 23:59:59
4Z/2107 stanowisko ds. remontów i inwestycji - umowa o pracę - na zastępstwo Wydział Inwestycji i Remontów 2017-07-20 11:19:42 2017-08-03 23:59:59
3Z/2017 stanowisko ds. remontów i inwestycji - umowa o pracę - na zastępstwo Wydział Inwestycji i Remontów 2017-07-04 15:10:58 2017-07-14 23:59:59
2Z/2012 stanowisko ds. remontów i inwestycji - umowa o pracę - na zastępstwo Wydział Inwestycji i Remontów 2017-05-19 13:12:51 2017-05-31 23:59:59
33/2017 Radca Prawny - 1/2 etatu Wydział Zamówień Publicznych 2017-11-08 11:56:57 2017-11-20 23:59:59
2/2021 Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich Wydział Inwestycji i Remontów 2021-01-08 15:23:21 2021-01-19 23:59:59
34/2020 Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich Wydział Inwestycji i Remontów 2020-11-10 14:34:27 2020-11-23 23:59:59
Drukuj Drukuj do PDF