Link dla BIP został skopiowany!

Lista ogłoszeń o naborach (20 z 147)

Nr ogłoszenia:
Stanowisko:
Komórka organiz.:
Status:
Data:
Numer ogłoszenia Stanowisko Komórka organizacyjna Start Koniec Treść ogłoszenia Wyniki
28/2017 Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego Wydział Inwestycji i Remontów 2017-09-19 09:41:34 2017-09-29 23:59:59
28/2018 Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. sportu Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki 2018-09-18 12:59:20 2018-09-28 23:59:59
28/2019 Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich Wydział Inwestycji i Remontów 2019-12-19 13:12:23 2019-12-30 23:59:59
28/2020 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji ludności Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich 2020-10-16 10:24:56 2020-10-27 23:59:59
29/2017 Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. rejestrowania i montażu materiałów filmowych dla Urzędu Miasta Płocka Wydział Promocji i Informacji 2017-10-04 12:21:01 2017-10-16 23:59:59
29/2018 Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wydział Geodezji 2018-10-11 14:19:50 2018-10-22 23:59:59
29/2019 Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich Wydział Inwestycji i Remontów 2019-12-19 13:15:33 2019-12-30 23:59:59
29/2020 Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich Wydział Inwestycji i Remontów 2020-10-22 12:55:01 2020-11-02 23:59:59
2Z/2012 stanowisko ds. remontów i inwestycji - umowa o pracę - na zastępstwo Wydział Inwestycji i Remontów 2017-05-19 13:12:51 2017-05-31 23:59:59
3/2018 Kierownik Referatu Remontów Wydział Inwestycji i Remontów 2018-01-18 14:44:00 2018-01-29 23:59:59
3/2019 Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. CIFAL Płock Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta 2019-02-27 14:48:39 2019-03-11 23:59:59
3/2020 Podinspektor/Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich Wydział Inwestycji i Remontów 2020-01-20 13:44:49 2020-01-30 23:59:59
3/2021 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy oraz opiniowania dzierżaw i użyczenia nieruchomości gminnych Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy 2021-01-20 11:34:03 2021-02-01 23:59:59
30/2017 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. urządzeń komputerowych Wydział Organizacyjny 2017-10-04 12:18:46 2017-10-16 23:59:59
30/2018 Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. podziałów i rozgraniczeń nieruchomości oraz odszkodowań Wydział Geodezji 2018-10-11 14:23:09 2018-10-22 23:59:59
30/2019 Podinspektor/Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich Wydział Inwestycji i Remontów 2019-12-19 13:31:06 2019-12-30 23:59:59
30/2020 Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich Wydział Inwestycji i Remontów 2020-10-22 12:58:19 2020-11-02 23:59:59
31/2017 Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego Wydział Inwestycji i Remontów 2017-10-10 10:47:56 2017-10-20 23:59:59
31/2018 Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich 2018-10-11 14:27:32 2018-10-22 23:59:59
31/2020 Podinspektor/Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich Wydział Inwestycji i Remontów 2020-10-22 13:01:49 2020-11-02 23:59:59
Drukuj Drukuj do PDF