Link dla BIP został skopiowany!

Lista ogłoszeń o naborach (20 z 147)

Nr ogłoszenia:
Stanowisko:
Komórka organiz.:
Status:
Data:
Numer ogłoszenia Stanowisko Komórka organizacyjna Start Koniec Treść ogłoszenia Wyniki
24/2018 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. podziałów i rozgraniczeń nieruchomości oraz odszkodowań Wydział Geodezji 2018-08-21 09:21:53 2018-09-03 23:59:59
18/2018 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. pomocy społecznej i współpracy z instytucjami rynku pracy Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 2018-08-10 10:23:24 2018-08-21 23:59:59
27/2018 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wydział Geodezji 2018-09-13 12:00:39 2018-09-24 23:59:59
7/2018 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania projektów inwestycyjnych Wydział Inwestycji i Remontów 2018-03-05 15:00:16 2018-03-16 23:59:59
3/2021 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy oraz opiniowania dzierżaw i użyczenia nieruchomości gminnych Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy 2021-01-20 11:34:03 2021-02-01 23:59:59
11/2017 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. remontów i inwestycji Wydział Inwestycji i Remontów 2017-04-26 14:29:50 2017-05-08 23:59:59
22/2018 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. transportu publicznego i zezwoleń Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego 2018-08-17 15:26:57 2018-08-27 23:59:59
30/2017 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. urządzeń komputerowych Wydział Organizacyjny 2017-10-04 12:18:46 2017-10-16 23:59:59
27/2017 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. urządzeń komputerowych Wydział Organizacyjny 2017-09-12 15:15:14 2017-09-22 23:59:59
9/2018 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach publicznych Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego 2018-03-21 15:24:04 2018-04-03 23:59:59
20/2017 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach publicznych Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego 2017-07-12 15:13:41 2017-07-24 23:59:59
10/2018 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds.obsługi inwestora i partnerstwa publiczno - prywatnego Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta 2018-03-28 13:47:21 2018-04-09 23:59:59
23/17 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko pozyskiwania funduszy i realizacji projektów społecznych Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich 2017-07-26 09:42:15 2017-08-07 23:59:59
6/2021 Podinspektor/Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich Wydział Inwestycji i Remontów 2021-01-28 16:53:32 2021-02-08 23:59:59
37/2020 Podinspektor/Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich Wydział Inwestycji i Remontów 2020-12-17 16:01:28 2021-01-04 23:59:59
31/2020 Podinspektor/Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich Wydział Inwestycji i Remontów 2020-10-22 13:01:49 2020-11-02 23:59:59
26/2020 Podinspektor/Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich Wydział Inwestycji i Remontów 2020-09-29 14:47:40 2020-10-12 23:59:59
14/2020 Podinspektor/Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich Wydział Inwestycji i Remontów 2020-06-04 10:04:09 2020-06-15 23:59:59
8/2020 Podinspektor/Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich Wydział Inwestycji i Remontów 2020-02-18 13:22:05 2020-03-02 23:59:59
7/2020 Podinspektor/Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich Wydział Inwestycji i Remontów 2020-02-18 13:03:57 2020-03-02 23:59:59
Drukuj Drukuj do PDF