Link dla BIP został skopiowany!

Lista ogłoszeń o naborach (20 z 147)

Nr ogłoszenia:
Stanowisko:
Komórka organiz.:
Status:
Data:
Numer ogłoszenia Stanowisko Komórka organizacyjna Start Koniec Treść ogłoszenia Wyniki
14/2017 Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych Wydział Zamówień Publicznych 2017-06-08 11:38:16 2017-06-22 23:59:59
14/2018 Podinspektor - wielosobowe stanowisko ds. transportu publicznegoi zezwoleń Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego 2018-07-25 13:25:42 2018-08-05 23:59:59
14/2019 Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. transportu publicznego i zezwoleń Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego 2019-06-21 11:34:01 2019-07-02 23:59:59
14/2020 Podinspektor/Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich Wydział Inwestycji i Remontów 2020-06-04 10:04:09 2020-06-15 23:59:59
15/2017 Podinspektor - stanowisko ds. wsparcia systemów finansowo - księgowych Wydział Podatków i Księgowości 2017-06-13 11:33:10 2017-06-23 23:59:59
15/2018 Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. remontów i inwestycji Wydział Inwestycji i Remontów 2018-07-25 13:28:36 2018-08-05 23:59:59
15/2019 Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. płac i ubezpieczeń społecznych Wydział Podatków i Księgowości 2019-06-21 14:12:43 2019-07-02 23:59:59
15/2020 Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich Wydział Inwestycji i Remontów 2020-06-04 10:15:09 2020-06-15 23:59:59
16/2017 Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta 2017-06-19 09:59:23 2017-06-29 23:59:59
16/2018 Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru podatków Wydział Podatków i Księgowości 2018-07-30 12:43:46 2018-08-09 23:59:59
16/2019 Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru podatków Wydział Podatków i Księgowości 2019-07-05 15:11:10 2019-07-15 23:59:59
16/2020 Młodszy Referent - wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków Wydział Geodezji 2020-06-15 14:19:15 2020-06-25 23:59:59
17/2018 Starszy specjalista - stanowisko ds. administracyjnych i informacji o środowisku Wydział Kształtowania Środowiska 2018-08-02 12:08:32 2018-08-13 23:59:59
17/2019 Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. administracji architektoniczno - budowlanej Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta 2019-07-18 11:57:24 2019-07-29 23:59:59
17/2020 Podinspektor - wiloosobowe stanowisko ds. procedur planistycznych, analiz i opracowań urbanistycznych Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta 2020-06-24 14:28:55 2020-07-06 23:59:59
17/2107 Miejski Konserwator Zabytków – Kierownik Biura Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 2017-06-19 15:09:02 2017-06-29 23:59:59
18/2017 Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. eksploatacji i remontów obiektów i urządzeń komunalnych Wydział Kształtowania Środowiska 2017-06-29 10:28:47 2017-07-10 23:59:59
18/2018 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. pomocy społecznej i współpracy z instytucjami rynku pracy Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 2018-08-10 10:23:24 2018-08-21 23:59:59
18/2019 Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich 2019-09-11 14:33:37 2019-09-23 23:59:59
18/2020 Starszy Specjalista - wieloosobowe stanowisko ds. kanalizacji deszczowej Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta 2020-06-24 14:36:20 2020-07-06 23:59:59
Drukuj Drukuj do PDF