Link dla BIP został skopiowany!

Lista ogłoszeń o naborach (20 z 147)

Nr ogłoszenia:
Stanowisko:
Komórka organiz.:
Status:
Data:
Numer ogłoszenia Stanowisko Komórka organizacyjna Start Koniec Treść ogłoszenia Wyniki
23/17 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko pozyskiwania funduszy i realizacji projektów społecznych Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich 2017-07-26 09:42:15 2017-08-07 23:59:59
23/2018 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. organizacji pozarządowych Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych 2018-08-20 14:54:59 2018-08-30 23:59:59
23/2019 Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. planowania inwestycji Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta 2019-10-07 14:47:06 2019-10-17 23:59:59
23/2020 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. obsługi administracyjno - biurowej Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych 2020-09-11 13:58:11 2020-09-22 23:59:59
24/2017 Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich 2017-08-30 12:14:08 2017-09-11 23:59:59
24/2018 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. podziałów i rozgraniczeń nieruchomości oraz odszkodowań Wydział Geodezji 2018-08-21 09:21:53 2018-09-03 23:59:59
24/2019 Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. informacji i transportu publicznego w Biurze Obsługi Klienta Wydział Organizacyjny 2019-10-14 13:48:38 2019-10-25 23:59:59
24/2020 Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich Wydział Inwestycji i Remontów 2020-09-29 14:38:32 2020-10-12 23:59:59
25/2017 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji ludności Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich 2017-09-07 14:32:29 2017-09-18 23:59:59
25/2018 Podinspektor - stanowisko ds. obsługi klienta w Biurze Obsługi Klienta Wydział Geodezji 2018-08-21 11:46:08 2018-09-03 23:59:59
25/2019 Starszy Specjalista - wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej i współpracy z Radami Mieszkańców Osiedli Wydział Wspierania Inicjatyw Społecznych 2019-10-14 13:53:07 2019-10-25 23:59:59
25/2020 Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich Wydział Inwestycji i Remontów 2020-09-29 14:43:15 2020-10-12 23:59:59
26/2017 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. obsługi administacyjno - biurowej Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 2017-09-07 14:44:30 2017-09-18 23:59:59
26/2018 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. obsługi sekretariatów Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta oraz Skarbnika Miasta Wydział Organizacyjny 2018-08-30 16:18:17 2018-09-10 23:59:59
26/2019 Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. kontaktów z mieszkańcami Wydział Organizacyjny 2019-12-09 13:46:15 2019-12-23 23:59:59
26/2020 Podinspektor/Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich Wydział Inwestycji i Remontów 2020-09-29 14:47:40 2020-10-12 23:59:59
27/2017 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. urządzeń komputerowych Wydział Organizacyjny 2017-09-12 15:15:14 2017-09-22 23:59:59
27/2018 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wydział Geodezji 2018-09-13 12:00:39 2018-09-24 23:59:59
27/2019 Podinspektor/Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich Wydział Inwestycji i Remontów 2019-12-19 13:08:54 2019-12-30 23:59:59
27/2020 Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. obsługi bezgotówkowej Wydział Podatków i Księgowości 2020-10-13 14:47:41 2020-10-26 23:59:59
Drukuj Drukuj do PDF