Link dla BIP został skopiowany!

Lista ogłoszeń o naborach (20 z 147)

Nr ogłoszenia:
Stanowisko:
Komórka organiz.:
Status:
Data:
Numer ogłoszenia Stanowisko Komórka organizacyjna Start Koniec Treść ogłoszenia Wyniki
32/2017 Podinspektor - wieloosobowe stanowisko pozyskiwania funduszy i realizacji projektów społecznych Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich 2017-11-02 15:16:23 2017-11-13 23:59:59
12/2019 Podinspektor - wieloosobowe stanowisko w Kancelarii ogólnej Urzędu Wydział Organizacyjny 2019-06-13 13:53:12 2019-06-24 23:59:59
2/2018 Podinspektor - wieloosobowe stanowisko w Kancelarii ogólnej Urzędu Wydział Organizacyjny 2018-01-12 15:11:34 2018-01-25 23:59:59
14/2018 Podinspektor - wielosobowe stanowisko ds. transportu publicznegoi zezwoleń Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego 2018-07-25 13:25:42 2018-08-05 23:59:59
17/2020 Podinspektor - wiloosobowe stanowisko ds. procedur planistycznych, analiz i opracowań urbanistycznych Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta 2020-06-24 14:28:55 2020-07-06 23:59:59
35/2017 Podinspektor /Inspektor wieloosobowe stanowisko ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego Wydział Inwestycji i Remontów 2017-11-08 12:20:16 2017-11-20 23:59:59
22/2020 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. administracji architektoniczno - budowlanej Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta 2020-09-11 13:50:17 2020-09-22 23:59:59
19/2017 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. CIFAL Płock Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta 2017-07-06 14:54:55 2017-07-17 23:59:59
28/2020 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji ludności Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich 2020-10-16 10:24:56 2020-10-27 23:59:59
25/2017 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji ludności Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich 2017-09-07 14:32:29 2017-09-18 23:59:59
34/2017 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. ewidencjonowania nieruchomości i czynszy Biuro Zarządzania Nieruchomościami Gminy 2017-11-08 12:00:37 2017-11-20 23:59:59
1/2018 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej i współpracy z Radami Mieszkańców Osiedli Wydział Promocji i Informacji 2018-01-11 16:13:41 2018-01-22 23:59:59
4/2021 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. nabywania nieruchomości na rzecz Gminy pod inwestycje i do zasobu Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy 2021-01-20 11:36:18 2021-02-01 23:59:59
26/2017 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. obsługi administacyjno - biurowej Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 2017-09-07 14:44:30 2017-09-18 23:59:59
23/2020 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. obsługi administracyjno - biurowej Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych 2020-09-11 13:58:11 2020-09-22 23:59:59
26/2018 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. obsługi sekretariatów Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta oraz Skarbnika Miasta Wydział Organizacyjny 2018-08-30 16:18:17 2018-09-10 23:59:59
21/2018 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. ochrony przyrody, leśnictwa i łowiectwa Wydział Kształtowania Środowiska 2018-08-14 15:16:14 2018-08-27 23:59:59
23/2018 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. organizacji pozarządowych Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych 2018-08-20 14:54:59 2018-08-30 23:59:59
22/2017 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. organizacji pozarządowych Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych 2017-07-20 12:57:00 2017-07-31 23:59:59
19/2018 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. organizacji pracy poborców podatkowych Wydział Podatków i Księgowości 2018-08-14 14:03:41 2018-08-27 23:59:59
Drukuj Drukuj do PDF