Link dla BIP został skopiowany!

Lista ogłoszeń o naborach (20 z 147)

Nr ogłoszenia:
Stanowisko:
Komórka organiz.:
Status:
Data:
Numer ogłoszenia Stanowisko Komórka organizacyjna Start Koniec Treść ogłoszenia Wyniki
9/2020 Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich Wydział Inwestycji i Remontów 2020-02-28 13:31:24 2020-03-10 23:59:59
9/2019 Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. zieleni miejskiej Wydział Kształtowania Środowiska 2019-05-17 12:29:56 2019-05-27 23:59:59
9/2018 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach publicznych Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego 2018-03-21 15:24:04 2018-04-03 23:59:59
8/2020 Podinspektor/Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich Wydział Inwestycji i Remontów 2020-02-18 13:22:05 2020-03-02 23:59:59
8/2019 Starszy Specjalista - stanowisko ds. monitoringu programu ożywienia społeczno - gospodarczego, pierwszego podobszaru rewitalizacji miasta Płocka osiedla Stare Miasta, Kolegialna Wydział Wspierania Inicjatyw Społecznych 2019-05-09 16:19:30 2019-05-20 23:59:59
8/2018 Starszy specjalista – stanowisko ds. sprawozdawczych, ewidencyjnych i użytkowania wieczystego Wydział Geodezji 2018-03-06 11:12:49 2018-03-19 23:59:59
7/2020 Podinspektor/Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich Wydział Inwestycji i Remontów 2020-02-18 13:03:57 2020-03-02 23:59:59
7/2019 Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. zieleni miejskiej Wydział Kształtowania Środowiska 2019-05-08 11:38:45 2019-05-20 23:59:59
7/2018 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania projektów inwestycyjnych Wydział Inwestycji i Remontów 2018-03-05 15:00:16 2018-03-16 23:59:59
6/2021 Podinspektor/Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich Wydział Inwestycji i Remontów 2021-01-28 16:53:32 2021-02-08 23:59:59
6/2020 Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich Wydział Inwestycji i Remontów 2020-02-04 13:42:13 2020-02-17 23:59:59
6/2019 Starszy Specjalista - wieloosobowe stanowisko ds. CIFAL Płock Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta 2019-04-16 13:54:56 2019-04-29 23:59:59
6/2018 Starszy specjalista - wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji Biuro Inwestycji Strategicznych 2018-02-14 12:22:19 2018-02-26 23:59:59
5/2021 Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich Wydział Inwestycji i Remontów 2021-01-28 16:55:32 2021-02-08 23:59:59
5/2020 Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich Wydział Inwestycji i Remontów 2020-02-04 13:38:11 2020-02-17 23:59:59
5/2019 Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. procedur planistycznych, analiz i opracowań urbanistycznych Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta 2019-03-11 14:04:23 2019-03-21 23:59:59
5/2018 Dyrektor Wydziału Geodezji - Geodeta Miasta Wydział Geodezji 2018-02-13 13:07:10 2018-02-26 23:59:59
4Z/2107 stanowisko ds. remontów i inwestycji - umowa o pracę - na zastępstwo Wydział Inwestycji i Remontów 2017-07-20 11:19:42 2017-08-03 23:59:59
4/2021 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. nabywania nieruchomości na rzecz Gminy pod inwestycje i do zasobu Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy 2021-01-20 11:36:18 2021-02-01 23:59:59
4/2020 Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach publicznych Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego 2020-01-29 13:19:19 2020-02-10 23:59:59
Drukuj Drukuj do PDF