Link dla BIP został skopiowany!

Lista ogłoszeń o naborach (20 z 147)

Nr ogłoszenia:
Stanowisko:
Komórka organiz.:
Status:
Data:
Numer ogłoszenia Stanowisko Komórka organizacyjna Start Koniec Treść ogłoszenia Wyniki
19/2017 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. CIFAL Płock Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta 2017-07-06 14:54:55 2017-07-17 23:59:59
19/2018 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. organizacji pracy poborców podatkowych Wydział Podatków i Księgowości 2018-08-14 14:03:41 2018-08-27 23:59:59
19/2019 Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. zieleni miejskiej Wydział Kształtowania Środowiska 2019-09-11 14:40:27 2019-09-23 23:59:59
19/2020 Starszy Specjalista - stanowisko ds. czasu pracy i szkoleń Wydział Organizacyjny 2020-07-10 12:48:01 2020-07-20 23:59:59
2/2018 Podinspektor - wieloosobowe stanowisko w Kancelarii ogólnej Urzędu Wydział Organizacyjny 2018-01-12 15:11:34 2018-01-25 23:59:59
2/2019 Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru opłat Wydział Podatków i Księgowości 2019-02-19 13:33:22 2019-03-04 23:59:59
2/2020 Podinspektor/Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich Wydział Inwestycji i Remontów 2020-01-20 13:40:17 2020-01-30 23:59:59
2/2021 Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich Wydział Inwestycji i Remontów 2021-01-08 15:23:21 2021-01-19 23:59:59
20/2017 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach publicznych Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego 2017-07-12 15:13:41 2017-07-24 23:59:59
20/2018 Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. remontów i inwestycji Wydział Inwestycji i Remontów 2018-08-14 14:38:14 2018-08-27 23:59:59
20/2019 Dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury Wydział Edukacji i Kultury 2019-09-13 15:05:22 2019-09-23 23:59:59
20/2020 Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. administracji architektoniczno - budowlanej Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta 2020-08-13 13:04:59 2020-08-24 23:59:59
21/2017 Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. dochodów budżetowych oraz ogólnego nadzoru finansowego nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi Wydział Skarbu i Budżetu 2017-07-17 13:37:22 2017-07-27 23:59:59
21/2018 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. ochrony przyrody, leśnictwa i łowiectwa Wydział Kształtowania Środowiska 2018-08-14 15:16:14 2018-08-27 23:59:59
21/2019 Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. partnerstwa publiczno-prywatnego (2 wolne stanowiska urzędnicze) Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta 2019-09-19 14:46:40 2019-09-30 23:59:59
21/2020 Kierownik Referatu Kultury Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych 2020-08-27 10:34:52 2020-09-07 23:59:59
22/2017 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. organizacji pozarządowych Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych 2017-07-20 12:57:00 2017-07-31 23:59:59
22/2018 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. transportu publicznego i zezwoleń Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego 2018-08-17 15:26:57 2018-08-27 23:59:59
22/2019 Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. zieleni miejskiej Wydział Kształtowania Środowiska 2019-10-04 12:28:37 2019-10-15 23:59:59
22/2020 Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. administracji architektoniczno - budowlanej Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta 2020-09-11 13:50:17 2020-09-22 23:59:59
Drukuj Drukuj do PDF